Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Home  

Welkom op de officiële website van de regering van de Republik Maluku Selatan in ballingschap. De RMS-regering bevindt zich sinds 1966 in Nederland. Op deze site vindt u informatie over de Republik Maluku Selatan, de Zuid-Molukse Republiek, haar ontstaan en streven naar het terugkrijgen van haar onafhankelijkheid.

 


 

Actueel: onderzoek naar de ontknoping van de treinkaping bij De Punt.

Op zaterdag 1 juni is in het Dagblad van het Noorden een hoofdartikel verschenen over de ontknoping van de treinkaping bij De Punt in 1977. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van de freelancejournalist Jan Beckers.

Klik hier voor de officiële reactie van de RMS-regering

 


 

Actueel: Programmawijziging 11 juni 2013: herdenking De Punt

Het Comité 11 juni heeft na overleg met de Pemerintah RMS besloten het avondprogramma te wijzigen.

In plaats van de aangekondigde voorlichting van de Pemerintah over het seminar: “Beta Maluku, Mau Madju” wordt er ruimte geboden aan het verzoek om het rapport van de heer Jan Beckers rondom de beëindiging van de treinkaping aan het publiek te presenteren. Er is mogelijkheid voor de aanwezigen om hierover van gedachten te wisselen met de initiatiefnemers van het rapport. Dit programma onderdeel start om 19.30u en zal om 20.30u worden beëindigd. Het middagdeel van het programma dat om 15.00u start blijft ongewijzigd.

Lees hier meer over het programma

 


 

Actueel: Seminar Ambon

In december 2011 heeft president mr. Wattilete een ontmoeting gehad met gouverneur Ralahalu. Deze ontmoeting heeft een vervolg gehad waarbij een delegatie van de RMS-regering in gesprek is gegaan met een delegatie van islamitische en christelijke Molukkers uit Ambon.

Beide partijen zijn overeengekomen een seminar te organiseren over de toekomst van Maluku. Het thema: 'Beta Maluku, Mau Madju'. Het is de bedoeling dat tijdens dit seminar alle onderwerpen die betrekking hebben op het lot, de geschiedenis en de toekomst van Maluku openhartig aan de orde komen zonder voorwaarden vooraf.

Aan de seminar hangt een prijskaart. Tijdens de jaarlijkse viering van onze Hari Proklamasi is dan ook een oproep gedaan om de RMS-regering te ondersteunen. Op 2 mei jongstleden zijn de eerste mensen opgestaan om zich hard te maken voor de nodige fondswerving.

Klik hier voor achtergrondinformatie en het laatste nieuws.

 


 

25 april, de Molukse samenleving en het Conflict

Een bijzonder artikel

Op Maluku Online is een bijzonder artikel verschenen van de hand van een zekere Eli Johan, Sip, MA. Het is bijzonder omdat de auteur de positie van de RMS op een kritische en openhartige aan de orde stelt zoals wij die tot nu toe maar weinig zien.

De auteur pleit in dit artikel ervoor dat Molukkers op de Molukken hun eigen geschiedenis moeten kennen: feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd, vrij van waardeoordelen. Hij vindt dat veel Molukkers hun eigen geschiedenis niet kennen, omdat ze in het donker tasten over hoe hun geschiedenis er eigenlijk uit ziet.

Omdat de RMS de stempel heeft dat het een separatistische beweging is zijn mensen bang ermee geassocieerd te worden. Kennis van de echte historische feiten kan mensen van hun ongefundeerde angst bevrijden.

Klik hier voor het volledige artikel (in Maleis)

 


 

Onderhoud website

Momenteel werkt onze webredactie aan de onderhoud van de website. Het is de bedoeling dat alle lege secties worden gevuld en nieuwe secties worden toegevoegd. Wij vragen u vriendelijk om uw geduld.

Delen |
Go to top